© [=] Alliance 22 | 2012 — 2021
© C.Roudeshko | 2012 — 2021

Built with Indexhibit

22|10|15
29th Artistic Alliance
Morphology of Metal
Marta Vashchuk [visual object] — Stas Bobritskiy [sound]
———
Морфологія — це універсальне вчення про форми.

Аристотель називає форму першою сутністю кожної речі, або причиною для матерії, завдяки
якій вона є чимось конкретним, будинком, твариною, людиною тощо.

Але чи можливе існування чистої форми без матерії, чистого образу без змісту? І чи можемо ми
вгледіти, розрізнити й зафіксувати розрізнення чистої форми, вільної від змісту, й вільний від
форми зміст.

Макс Шелер стверджує, що взагалі не існує чистої форми і чистого змісту. Форма певного змісту
може бути змістом іншої форми.

Проект «Морфологія металлу» — це візуальне дослідження того, як із форми народжується
зміст, що він сам може стати формою іншого змісту, і як форма перетворюється на зміст іншої
форми.

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015

Photography: © Constantin Roudeshko | 2015