© [=] Alliance 22 | 2012 — 2021
© C.Roudeshko | 2012 — 2021

Built with Indexhibit

22|06|13
8th Artistic Alliance “Iones
Evgeniy Vaschenko aka v4w.enko [visual object] —
Georgiy Potopalskiy aka Ujif_notfound [live-code sound session]